storbil%20i%20fart
1. Broshuis gir 12 måneders garanti for originale komponenter, erstatning av deler og arbeid uten bestemmelser om kjørte kilometer.
2. Garantiperioden starter ved overlevering (reg. dato) av semitraileren.
3. Garantibetingelsene angir at normalt vedlikehold må utføres i samsvar med anbefalingene fra Broshuis og at semitraileren brukes kun til de formål som den ble designet til.
4. Komponenter levert av SAF, BPW, Gigant eller Wabco. Kontakt disse produsentene direkte for spørsmål vedrørende garantien.
5. Garantien blir ugyldig dersom endringer gjøres uten mottatt forhåndsgodkjenning fra Broshuis, eller hvor komponenter som ikke er godkjent av Broshuis brukes.
6. Skade som følge av feil bruk. Blir ikke dekket av garanti
7. Følgeskader, som hvilke kostnader det oppstår ved «ståtid», leie eller skader på gods er også utelukket fra garantien.
8. Betaling av arbeidskostnader skjer bare i samråd med Broshuis .
9. Garantikrav kan kun behandles når det mottas på et Broshuis garantibevis. Du finner dette skjemaet på vår hjemmeside. Feil eller delvis utfylte krav vil bli avvist.
10. Erstatnings deler der en garantibetaling er utført, forblir Broshuis eiendom og må returneres til dem. Disse returnerte delene må ha en etikett som inneholder kundens navn og garanti nummeret. Alle komponenter skal rengjøres før retur (med mindre skade gjør dette umulig).
11. Dokumentere skadet del med bilder før den er demontert. 
12. Broshuis beholder retten til å avvise et garantibevis hvis alt ovenfor
ikke er oppfylt.

Noe uklart? Ta kontakt med Brigt Vold på tlf +47 986 38 888 eller mail: brigt@vold.as