Hva kan bilen dra?

Nyttige opplysninger om vekt finnes i vognkortet til bilen, campingvogna eller hengeren. Det kreves mye av føreren dersom trekkbilens og tilhengerens største totalvekter utnyttes fullt ut. Kjøreegenskapene på bilen endres, akselerasjonen blir tregere, og bremsingen blir annerledes. Føreren har også en uvant lang kjøretøykombinasjon som skal manøvreres hensynsfullt og sikkert i tett sommertrafikk. Med uvant kjøretøy blir en også fortere sliten og det er derfor viktig å hvile oftere enn ellers.

Det er viktig å planlegge kjøringen godt ut fra tidlige observasjoner av trafikkbildet. Føreren bør beregne god tid på manøvreringen og vente på større luker ved kjøring gjennom kryss. Det kreves mer av føreren ved glidelåskjøring.

Bilen skal ha utvendige speil som gjør at føreren ser sidene på henger eller vogn og har utsikt til vegbanen bakover. Riktig lufttrykk i dekkene er også viktig.

For biler som trekker tilhenger eller campingvogn, er maksimalfarten 80 km/t, selv om fartsgrensa er skiltet til 90 km/t. På veger med lavere fartsgrenser er det skiltene som gjelder. Med kjøring av tilhenger uten brems gjelder i tillegg en fartsbegrensning på 60 km/t når henger pluss last er tyngre enn 300kg.

Med førerkort i klasse B, dvs. førerkort for personbil og varebil, kan du kjøre bil og henger som til sammen har største tillatte totalvekt 3500 kg. Tilhengerens tillatt totalvekt kan ikke være større enn trekkbilens egenvekt. Har du stor bil, som veier inntil 3500 kg, kan du trekke en henger med tillatt totalvekt 750 kg.

Den som har førerkort i klasse BE (utvidet rett til å kjøre med tilhenger), kan kjøre vogntog der trekkbilens største totalvekt er 3500 kg. Hvor stor tilhenger du kan trekke er angitt i bilens vognkort, legg merke til at det her er tilhengerens aktuelle totalvekt ( egenvekt tilhenger pluss last ) som gjelder, ikke tillatt totalvekt.
 
Les også denne artikkelen fra AMOTOR : http://www.amotor.no/guide/rekvisita/tilhenger_heng_paa_i_regeljungelen/27037
 
 

Bilister som er i tvil om kjøretøyvekt eller førerkortklasser, kan få hjelp ved Statens vegvesens trafikkstasjoner.
 
Konsekvensene for kjøring med tilhenger uten gyldig førerkort kan fort bli  mye større enn ventet :
 
Artikkelen under er sakset fra Si det i VG 22 september 2010 og gjengitt med tillatelse av Erling Moxness og VG
 
VG 22. september 2010

Visste du at?

Her finner du forskjellig informasjon som kan være nyttig å vite om for deg som skal ut med tilhenger til personbil.