Kjetting

Goldstar maks totalvekt
Produsent: [Produsent]
Flom Kjetting
Pil til høyre
Goldstar A90
Antall kjettingerAntall kjettinger som kreves står nevnt i
”Forskrift om bruk av kjøretøy” § 1-4, punkt 2:

Antall kjettinger som skal medføres etter annet ledd:
 
a)    I motorvogn med tillatt totalvekt over 3.500 kg skal det medføres minst tre kjettinger, hvorav en er tilpasset motorvognens forhjul og to er tilpasset drivhjul.
b)    I vogntog bestående av motorvogn og tilhenger hvor begge kjøretøyene har tillatt totalvekt over 3.500 kg, skal det medføres minst sju kjettinger dersom motorvognen har tvillinghjul på drivakselen. En kjetting skal være tilpasset motorvognens forhjul, fire kjettinger skal være tilpasset motorvognens drivhjul og to skal være tilpasset tilhengerens hjul. Dersom motorvognen har enkle hjul på drivaksel eller det nyttes dobbeltkjetting, er fem kjettinger tilstrekkelig, hvorav to er tilpasset motorvognens drivaksel.  

Plassering av kjettinger på vogntog

SikkerhetKjettinger bør alltid legges på når vanskelige kjøreforhold oppstår. Snøkjettinger er ikke konstruert for å spinne løst et kjøretøy som sitter fast, men de skal forhindre at slike situasjoner oppstår. Bruk aldri defekte kjettinger. Feil skal alltid utbedres før bruk.